Menu Zavřeno

Překladatelský tým ČSP

prom. mat. Antonín Zelina

Vedoucí překladatelského týmu ČSP, nositel celé vize překladu a člen překladatelského týmu Staré i Nové smlouvy. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jazykovou průpravu v hebrejštině a řečtině získal mnohaletým soukromým studiem. Je autorem unikátního překladatelského softwaru BTr.


Mgr. Michal Krchňák

Člen překladatelského týmu Staré smlouvy a redaktor Nové smlouvy. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu UK, jeho učitelem byl ThDr. Vladimír Kubáč. Dlouhodobě vyučoval hebrejštinu na Biblické univerzitě Harvest International. Přeložil anglickou učebnici hebrejštiny prof. Jacoba Weingreena z Trinity College Dublin.


Mgr. Karel Dřízal

Člen překladatelského týmu Staré smlouvy. Vystudoval Komenského teologickou fakultu UK, kde byl žákem prof. ThDr. Jana Hellera a doc. ThDr. Tomáše Novotného. V roce 2000 přeložil učebnici novozákonní řečtiny od J. Dobsona.


Mgr. Jiří Hedánek

Člen překladatelského týmu Staré smlouvy. V 70. letech prošel „podzemním“ katolickým seminářem v tzv. Umlčené církvi. Vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor lingvistika, fonetika, překladatelství a tlumočnictví. Tamtéž studoval hebrejštinu u arabisty a hebraisty prof. PhDr. Jaroslava Oliveria, aramejštinu pak u hebraisty doc. PhDr. Bedřicha Noska z Husitské teologické fakulty UK. Pod pseudonymem M. Š. Chašbaz napsal v 80. letech apologeticky zaměřenou knihu Vzkříšení, která vyšla česky na Západě a byla ilegálně šířena i v tehdejším Československu. Dále je spolu s D. Drápalem autorem knihy Inspirovanost Písma.


Pavel Jartym

Člen překladatelského týmu Nové smlouvy, mimo jiné překladatel knih R. B. Dillard, T. Longman III.: Úvod do Starého zákona; D. A. Carson, D. J. Moo: Úvod do Nového zákona; J. A. Fitzmyer: Co říká Nový zákon o Kristu – otázky a odpovědi; D. J. Harrington: Evangelium podle Matouše.


Mgr. Dan Drápal

Odborný poradce pro překlad Staré smlouvy. Vystudoval Komenského teologickou fakultu UK. Napsal přes 30 knih, m.j. Příručka pro čtení Písma, Úvahy nad Žalmy, Inspirovanost Písma (společně s J. Hedánkem) nebo Spor o Joba.