Počítadlo.cz

Překladatelé Staré smlouvy

 

   

Stará smlouva     

Tisk      

Vedoucí týmu: 

Antonín Zelina

 

Překladatelé: 

Michal Krchňák

 Karel Dřízal

Jiří Hedánek

Dan Drápal

 


Prom. mat. Antonín Zelina

Vedoucí překladatelského týmu

Náplní práce je tvorba a údržba programového vybavení počítače, spojování výsledků práce všech překladatelů, překlad a korektury překladu. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jazykovou průpravu v hebrejštině A. Zelina získal mnohaletým soukromým studiem. Je jedním z překladatelů Nové smlouvy (Český studijní překlad).

Spolu s manželkou uvěřil v roce 1970 skrze službu Johna Mc Farlana, nyní je člen KS.

 

Rozhovor s Antonínem Zelinou >>> ZDE

Nahoru


Mgr. Michal Krchňák

 

Náplní práce je překlad a korektury překladu. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu UK. Učitelem M. Krchňáka byl ThDr. Vladimír Kubáč. M. Krchňák dlouhodobě vyučoval hebrejštinu na Biblické universitě Harvest International. Přeložil pro potřeby svých studentů známou anglickou učebnici hebrejštiny Prof. Jacoba Weingreena, Trinity College Dublin. Toto dílo významně ovlivnilo jeho učitelskou i překladatelskou činnost.

Uvěřil v roce 1973, nyní je členem KS.

 

Rozhovor s Michalem Krchňákem >>> ZDE

Nahoru


Mgr. Karel Dřízal

Náplní práce je překlad a korektury překladu. Vystudoval Komenského teologickou fakultu UK. kde byl žákem Prof. ThDr. Jana Hellera a Doc. ThDr. Tomáše Novotného. V roce 2000 přeložil učebnici novozákonní řečtiny od J. Dobsona. 

Uvěřil v roce 1983, navštěvuje ECM.

 

Rozhovor s Karlem Dřízalem >>> ZDE

Nahoru


Mgr. Jiří Hedánek 

Náplní práce je stylistická úprava přeložených knih, překlad a korektury překladu. Vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor lingvistika, fonetika, překladatelství a tlumočnictví. Hebrejštinu studoval u arabisty a hebraisty Prof. PhDr. Jaroslava Oliveria z Filosofické fakulty UK, aramejštinu u hebraisty Doc. PhDr. Bedřicha Noska z Husitské teologické fakulty UK.

Uvěřil v roce 1974, nyní je členem ECM.

 

Rozhovor s Jiřím Hedánkem >>> ZDE

Nahoru


Mgr. Dan Drápal

Byl dlouholetým předsedou správní rady Nadačního fondu překladu Bible, nyní je nejnovějším členem překladatelského týmu. 

Náplní práce je překlad a korektury překladu. Vystudoval Komenského teologickou fakultu UK.

Je členem KS.

 

Rozhovor s Danem Drápalem >>> ZDE

Nahoru