Nabídka přednášek o Bibli

říjen 2008

Milí přátelé,

V rámci širšího úsilí o zasažení našeho národa biblickou zvěstí rozjíždíme novou aktivitu - biblické přednášky pro školy v podání Mgr. Michala Krchňáka, člena překladatelského týmu ČSP. Michal Krchňák je absolventem Husitské teologické fakulty UK Praha a dříve působil též jako učitel na biblické škole. Mj. je trojnásobným vítězem mistrovství ČR ve znalostech Bible. Některá nabízená témata: Proč nový překlad Bible?, Radosti a strasti překladatele Bible, Specifika hebrejštiny, Aktuálnost knihy Přísloví, Význam biblických jmen, Poselství částí lidského těla v Bibli (aneb hebrejské antropomorfologické předložky), Základní poselství Bible, Co říká Bible na téma …. (dle domluvy), Bát se Boha?! atd. V případě vícedenní akce se nabízí také možnost uspořádat večerní setkání s biblickým vyučováním ve vašem sboru.

Pokud by vás tato možnost zaujala, můžete se spojit přímo s Michalem Krchňákem na e-mailu hibu@volny.cz nebo na tel. 724 435 477. Zároveň zřizujeme speciálně pro podporu této služby na našem účtu nový var. symbol 200 - popularizace Bible.

Více informací můžete najít na webových stránkách "Bible pro národ" http://www.bpn.wz.cz/