Tisk  

ČESKÝ STUDIJNÍ 

       PŘEKLAD

   

Adresa:

 

tel: 

IČO: 

e-mail:

NADAČNÍ FOND PŘEKLADU BIBLE

Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 

284 822 297

26140306

office@biblecsp.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:

pro platby ze zahraničí:

ČSOB Praha 1

579505103 / 0300

IBAN: CZ35 0300 0000 0005 7950 5103

BIC: CEKOCZPP

Ředitel:

Ing. Michal Klesnil

Správní rada:

Pavel Louthan, předseda

Jiří Zlonický

Ing. Jaromír Hrad, Ph.D.

Zde nám můžete rovnou napsat dopis, těšíme se na všechny reakce od vás!

Prosíme uveďte vaši e-mailovou adresu, jinak vám nebudeme moci odpovědět.

 E-mail:

Jedna + 1 =