Na čem pracujeme

 

Od uvedení prvního kompletního vydání ČSP v roce 2009 si náš překlad získal mnoho příznivců napříč všemi denominacemi. Jsme za to našemu Pánu velmi vděčni, ale snažíme se neusínat na vavřínech. Soustavně připravujeme nové revidované vydání kompletního studijního textu ČSP i s celým poznámkovým aparátem a s novou tzv. interní konkordancí. V současné době pracujeme zejména na převedení textu Nové smlouvy do prostředí našeho speciálního překladatelského programu BTr. To umožní daleko více sjednotit jeho zpracování se Starou smlouvou. Následně budeme upravovat jeho poznámkový aparát. Pracujeme také na zkvalitnění češtinářské úrovně našeho překladu a průběžně odstraňujeme všechny známé chyby v hlavním textu i v poznámkách.

Na tomto úkolu pracují v současné době překladatelé Antoním Zelina a Karel Dřízal. Po dokončení těchto prací bude následovat složitá příprava sazby a nakonec tisk. Novou verzi ČSP bychom rádi uvedli do prodeje v roce 2020. Vzhledem ke složitosti prací je ale možný i posun termínu.

Děkujeme všem, kdo se za naši práci modlíte a kdo ji finančně podporujete. Budeme vám vděčni, pokud ve své podpoře vytrváte.

 

 

Michal Klesnil, ředitel NF překladu Bible